incasso
zonder
kosten.nl

Klant
Nederlandse Incasso Coöperatie

Datum
April 2013

Nederlandse Incasso Coöperatie

Een incasso coöperatie
zonder winstoogmerk!

De Nederlandse Incasso Coöperatie (NIC) vroeg me een geheel nieuwe identiteit te ontwikkelen waarin duidelijk naar voren moest komen dat het om een incasso coöperatie gaat en geen incassobureau. Het uit handen geven van vorderingen kost vaak meer dan het oplevert, waardoor veel ondernemers veel vorderingen liever afschrijven. Door zich te verenigen en grootschalig in te kopen profiteren zij van het inkoopvoordeel. Hierdoor beperken zij de kostenrisico’s tot een minimum. Aldus de slogan:’Schrijf uw vorderingen niet af, maar schrijf u in’. Naast een volledig nieuwe identiteit ontwikkelde ik tevens de website en een duidelijke introductievideo waarin de visie helder wordt uitgelegd.


bekijk projectterug naar overzicht